La Base

Dé basis voor maatschappelijke ontwikkeling

 
 
 

Zoekt u naar instrumenten om de kwaliteit van het sociale beleid te verbeteren, streeft u naar het vergroten van de waarde en de impact van interventies? Wilt u werken met en vanuit de mogelijkheden van uw doelgroep? La Base realiseert vernieuwing in het sociale domein, uitgaande van de kracht van mensen en hun sociale netwerken. La Base benadert maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van burger en samenleving. La Base verbindt de systeemwereld van instellingen met de leefwereld van burgers.

 

De basis van vernieuwing in het sociale domein

La Base,  professionals in het verbinden van leef- en systeemwereld

Praktijkonderzoek             Advies              Procesbegeleiding